Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów

Platforma eKatalogi jest skierowana do Dostawców zainteresowanych udziałem w rynku zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zamawiających z sektora publicznego.
Platforma umożliwia Dostawcom prezentację swoich produktów i usług, a Zamawiającym ich łatwe przeszukiwanie i realizację postępowań.

Dowiedz się więcej, a następnie zarejestruj swoją firmę na Platformie eKatalogi!
Przejdź na eKatalogi

Cele powstania Platformy eKatalogi

Urząd Zamówień Publicznych stworzył i udostępnił bezpłatną Platformę eKatalogi, aby ułatwić i usystematyzować dokonywanie zakupów poniżej progu Ustawy oraz aby ułatwiać współpracę pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

Ułatwienie postępowań poniżej progu Ustawy

Dzięki ujednoliconej, intuicyjnej i bezpiecznej formie cyfrowej zamówienie publiczne staje się łatwiejsze niż prywatne zakupy.

Poprawa warunków współpracy z sektorem publicznym

Dzięki zwiększeniu dostępności publicznych zasobów informacyjnych w formie cyfrowej poprawia się jakość warunków współpracy pomiędzy sektorami.

Uproszczenie procesów

Platforma eKatalogi w sposób znaczący ułatwia przedsiębiorcom oferowanie instytucjom publicznym swoich produktów, a Zamawiającym wybór Dostawcy.

Rozwój przedsiębiorczości

Dzięki przeniesieniu postępowań do środowiska cyfrowego Platforma wspiera rozwój przedsiębiorczości na terenach oddalonych od centrów gospodarczych.

Likwidacja barier

Dzięki ułatwieniu procesów prowadzenia postępowań na rynku sektora publicznego, internetowa Platforma zakupowa zmniejsza bariery wejścia we współpracę pomiędzy biznesem a administracją.

Zwiększenie dostępności

Portal eKatalogi pozwala instytucjom publicznym na dostęp do największego katalogu Dostawców, a Dostawcom ułatwia dostęp do nowych Klientów.

Zalety Platformy

Celem platformy eKatalogi jest ujednolicenie i standaryzacja procedur i procesów związanych z zamówieniami publicznymi poniżej progu ustawy Prawo zamówień publicznych. Platforma eKatalogi zapewnia całą gamę korzyści zarówno dla Zamawiających z sektora publicznego, jak i Dostawców z sektora biznesowego.
 • Łatwe, konkurencyjne zamówienia poniżej ustawy

  eKatalogi służą do postępowań poniżej progu ustawowego, więc Zamawiający dokonują wyboru według własnych kryteriów najkorzystniejszą ofertę spośród dostępnych w katalogu ofert przedstawionych przez Dostawców
 • Szybki dostęp do ofert

  eKatalogi zapewniają Zamawiającym szybki i efektywny dostęp do rynku dostaw i usług, a Dostawcom możliwość łatwego zarządzania swoimi ofertami
 • Sprawna komunikacja pomiędzy kontrahentami

  Dzięki precyzyjnemu i usystematyzowanemu procesowi komunikacji, kontakt pomiędzy Dostawcami a Zamawiającymi jest szybki i przejrzysty dla obu stron
 • Wysoka transparentność postępowań

  Dzięki odgórnej procedurze prowadzenia transakcji oraz automatycznemu tworzeniu raportów z postępowań, Zamawiający może bardzo łatwo prześledzić cały proces
 • Uproszczony proces zamówień

  Dzięki gotowym ścieżkom oraz szybkiemu dostępowi do list produktów oraz usług, postępowanie zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Dostawcy jest bardzo proste
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa

  Jednym z najważniejszych założeń Systemu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz dostarczenia zaufanych danych. W tym celu zintegrowano Platformę eKatalogi z Profilem Zaufanym.
 • Mniejsza ilość dokumentacji papierowej

  Dzięki korespondencji elektronicznej znacząco zmniejsza się ilość dokumentacji papierowej, co ułatwia jej sprawniejsze wyszukiwanie i przechowywanie

Rozpocznij współpracę z sektorem publicznym!

eKatalogi to Platforma, która daje Dostawcom łatwy dostęp do bazy zamówień z sektora publicznego poniżej progu Ustawowego, czyli realizowanych bez ogłaszania przetargów. Natomiast instytucje publiczne uzyskują szybki dostęp do ofert, dzięki czemu postępowania realizowane są szybko i bezproblemowo.
Przejdź na eKatalogi

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - eKatalogi